Akcja Żonkile - 76. rocznica powstania w getcie warszawskim

Powstanie, które wybuchło 19 kwietnia 1943 r. było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej i pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie.

Przypinanie żonkili jest trwajacą od 7 lat akcją społEczno-edukacyjną, zainicjowana przez Muzeum Histroii Żydów POLIN, ktorej celem jest podtrzymanie pamięci o tym wydarzeniu wśród kolejnych pokoleń.

RoK 2019 został ogłoszony w Warszawie rokiem Marka Edelmana - upamiętniając 100. rocznicę urodzin i 10 rocznicę śmierci ostatniego przywódcy powstania w warszawskim getcie.

 

 

Archiwum