Debata Migracje: przyczyny, perspektywy, zagrożenia

22 listopada 2017 r. w Opolu, w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego, odbyła się Debata pt. „Migracja: przyczyny, perspektywy, zagrożenia”. Spotkanie organizowane było przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu, Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Centrum Informacji Strategicznych. 
Gośćmi i ekspertami debaty byli:
- dr hab. Grzegorz Francuz prof. UO – dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego
- Agnieszka Skiba – Radca ministra, Departament Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
- Rafał Kostrzyński – Rzecznik prasowy Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców
- Paweł Ziorko – ekspert Polskiego Centrum Informacji Strategicznych.
- moderator Arkadiusz Jasiński – Uniwersytet Opolski, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu.
Wydarzenie otworzył Marcin Ociepa, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, wprowadzając do tematyki spotkania oraz zaznaczając problem błędnego rozumienia i używania przez polityków, nawet wysokiego szczebla, pojęciach uchodźca i imigrant.  Następnie Arkadiusz Jasiński, prowadzący, zaprosił uczestników wydarzenia do wysłuchania pierwszej części debaty oddając głos filozofowi dr hab. Grzegorzowi Francuzowi. 
Debata podzielona była na trzy części:
1. Imigracja, a uchodźstwo – wprowadzenie do tematu, aktualne procesy migracyjne i ich przyczyny.
2. Problemy i zagrożenia związane z migracją oraz strategie i sposoby ich zapobiegania.
3. Polityka państw wobec procesów migracyjnych: Polska- Unia Europejska. Perspektywy na przyszłość.
Całe spotkanie trwało 3 godziny i było niesamowicie owocne w ocenie uczestników, szczególnie licealistów i studentów politologii, którzy cały czas kształtują swoje poglądy, także w tak popularnym temacie jakim jest problem migracji i uchodźctwa. 

Nagranie z debaty dostępne jest na naszym Facebooku: https://web.facebook.com/RODMOpole/

Archiwum