Debata samorządowa

28 czerwca odbyła się debata samorządowa, organizowana przez nasz Ośrodek, pt. "Partycypacja obywatelska na przykładzie jednostek pomocniczych gmin - rad dzielnic i sołectw". Udział wzięli Pani Sabina Nowosielska - prezydent Kędzierzyna- Koźla, Pan Sebastian Baca - wójt Branic, Pani Justyna Soppa - radna i przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Nowa Wieś Królewska w Opolu oraz w roli moderatora Pan Marcin Ociepa - konsultant RODM Opole. Tematem dyskusji było zaangażowanie i współdecydowanie mieszkańców Banic, Kędzierzyna-Koźla i Opola o funkcjonowaniu swoich gmin, ale też najbliższego otoczenia tj. dzielnicy czy osiedla. Nasi goście omawiali jak system rad dzielnic (Opole) i rad osiedli (K-K) działa w ich miastach oraz jak to wygląda w sołectwach w przypadku Branic. Jakie środki finansowe przeznacza się na działalność tych jednostek i czy są one wystarczające było kolejnym tematem debaty. Następnie rozmawialiśmy o zaangażowaniu mieszkańców w te jednostki pomocnicze gmin, czy robią to chętnie, ponieważ czują się współodpowiedzialni i chcą decydować, czy też nie. Debata była bardzo interesującym spotkaniem, w którym chętnie uczestniczyła też widownia. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tym wydarzeniu.

 

 

 

Archiwum