Konferencja "Inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku - perspektywa dla Polski"

16 kwietnia, we współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, odbyła się konferencja dotycząca Inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku.

Wśród ekspertów znaleźli się: Katarzyna Michalewicz z Instytutu Boyma (Centrum Studiów Polska-Azja), która poruszyła temat chińskiej soft power, także w odniesieniu do działających w Polsce -  w tym w Opolu - Instytutów Konfucjusza. Jakub Jakóbowski z Ośrodka Studiów Wschodnich skoncentrował się na zagadnieniu transportu kolejowego - Polska dysponuje na tym polu wieloma atutami, które mogą uczynić z niej ważne ogniwo chińskiego projektu. Karol Piekut zaprezentował z kolei punkt widzenia przedsiębiorcy, zaznaczając, że polskie firmy powinny więcej uwagi poświęcić pozyskaniu know-how w zakresie chińskiej kultury i tamtejszego prawa, co zdecydowanie ułatwi biznesowe kontakty z Chinami.Z kolei dr Stanisław Niewiński z RODM Opole przedstawił w swoim wystąpieniu globalną perspektywę korzyści geopolitycznych i gospodarczych dla Polski.

Konferencja odbyła się w Centrum Nauki i Biznesu Politechniki Opolskiej. Dziękujemy za tak liczne przybycie!

Archiwum