Konferencja „Na wschodniej flance Sojuszu: 20-lecie członkostwa Polski w NATO”

Dnia 27 marca o godz. 12:00, przy współpracy z opolskim Urzędem Marszałkowskim, została zorganizowana konferencja „Na wschodniej flance Sojuszu: 20-lecie członkostwa Polski w NATO”. Wydarzenie odbyło się w Sali Orła Białego urzędu.

W roli prelegentów wystąpiły następujące osoby. Paweł Świeżak, reprezentujący Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsumowywał bilans członkostwa Polski w sojuszu. Dr Leszek Sykulski z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie omawiał metodyki analizy otwartych źródeł informacji w NATO oraz Federacji Rosyjskiej. Dr Andrzej Jacuch, reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną, poruszał swoje doświadczenia w pracy dla NATO w odniesieniu do cywilnych przygotowań w ramach obrony zbiorowej. Płk Wacław Grzybowski opowiadał natomiast o misjach zagranicznych 10. Opolskiej Brygady Logistycznej.

Rolę moderatora debaty pełnił Paweł Ziorko reprezentujący Instytut Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense. Konferencji przysłuchiwali się opolscy studenci i licealiści.

Archiwum