KONKURS!!!

KONKURS !
11 listopad 1918 r to ważna data dla każdego Polaka. Uczcij 100-letnią rocznicę razem z nami! Zrób zdjęcie i pokaż nam nasz piękny i wolny kraj.
To nic trudnego, znajdź ciekawy kadr, wykonaj zdjęcie i krótko je opisz.
Prześlij nam zdjęcia obiektów, z którymi kojarzy Ci się 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Fotografie wyślij na: rodm@rodm-opole.pl
Konkurs jest otwarty dla twórców z kraju, bez ograniczeń wiekowych.
Nagrodami w konkursie są aparaty cyfrowe!

Regulamin konkursu fotograficznego "Ślady Niepodległości":
1. Organizatorem konkursu fotograficznego "Ślady Niepodległości" jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 22 w Opolu.
2. Konkurs trwa od 25.06.2018 r. do 24.09.2018 r.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto do 24.09.2018 r. dokona zgłoszenia poprzez wysłanie zdjęcia w formie elektronicznej na adres mailowy rodm@rodm-opole.pl .W treści zgłoszenia prosimy wpisać swoje imię, nazwisko, numer kontaktowy, tytuł pracy, miejsce, gdzie zrobiono zdjęcie oraz informacje o rzeczy/osobie przedstawionej na fotografii.
Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia.
6. Osoba zgłaszająca zdjęcie do konkursu oświadcza, iż przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
7. Prace oraz imiona i nazwiska twórców będą publikowane na facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu oraz stronie internetowej.
8. Trzy najciekawsze prace wybierze jury składające się z trzech osób. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 28 września 2018 r. na facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu oraz stronie internetowej.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

Archiwum