Kresy- utracone dziedzictwo Rzeczypospolitej

14 i 28 września na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Namysłowie odbyły się zajęcia pt. Kresy - utracone dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wykłady poprowadzili Arkadiusz Jasiński oraz Leszek Krzyżanowski. Tematem zajęć były dawne tereny Rzeczpospolitej Polskiej, które obecnie stanowią obszar Ukrainy. Nasi esperci mówili szczególnie o tych miastach i wioskach, z których pochodzą uczestnicy spotkania, a jak powszechnie wiadomo duża część Kresowiaków mieszka w woj. opolskim.
Zajęcia z tego cyklu odbędą się także na innych Uniwersytetach w październiku.

Archiwum