Ostatnie Spotkanie z geopolityką w 2018 roku

19 grudnia odbyło się ostatnie już spotkanie z cyklu "Spotkania z geopolityką" w RODM Opole. Ekspertami byli dr Stanisław Niewiński, Joanna Mendela oraz Paweł Ziorko, którzy omówili bieżące wydarzenia na arenie światowej tj. Brexit, protesty we Francji, konflikt na linii Ukraina -Rosja, sytuację pomiędzy Chinami a USA oraz Chinami a Izraelem.

Archiwum