Peru - moja historia

16 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyło się spotkanie z ks. Markiem Trzeciakiem, Proboszczem Parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, który przez 11 lat przebywał na misjach w Peru.
Ks. Marek rozpoczął od wyjaśnienia czym zajmuje się misjonarz, jak to się stało, że w ogóle pomyślał o wyjeździe na misje i dlaczego akurat do Peru. Następnie uczestnicy zobaczyli film o misjonarzach z diecezji opolskiej i tarnowskiej w Peru. Publiczność miała wiele pytań do naszego gościa odnośnie życia ludności, ich kultury czy klimatu panującego w Peru.

Archiwum