Polonia i Polacy za granicą

27 września organizowaliśmy dla uczestników VI edycji Collegium Nobilium Opoliense spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP- Janem Dziedziczakiem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej- Krzysztofem Strzałką oraz z Naczelnik Wydziału Spraw Programowych w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za granicą- Iwoną Kozłowską. Tematem spotkania byli Polacy i Polonia za granicą, o której opowiadała Pani Naczelnik, przedstawiając założenia rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020. Następnie dyrektor Krzysztof Strzałka opowiedział o planowanych priorytetach dyplomacji publicznej i kulturalnej MSZ na rok 2018. W spotkaniu brała udział także Pani Beata Krzyżanowska i Katarzyna Kozłowska z Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej oraz Anna Sochacka-Fila, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu.

Archiwum