Reformacja i jej znaczenie dla chrześcijańskiej Europy

W czwartek, 19 października odbył się wykład prof. Mirosława Lenarta, dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu, rozpoczynający cykl wykładów: Reformacja i jej znaczenie dla chrześcijańskiej Europy. 
Krótki fragment wykładu:
"Połączenie reform i dyskusji o kościele z polityką, co zaważy na tym z czym będzie się wiązała reformacja, która stanie się pewnym elementem odniesienia nie tylko do życia duchowego, ale także do zmian politycznych, które spowodują upolitycznienie religii do tego stopnia, że dane terytoria Europy będą albo protestanckie albo katolickie przez długi okres czasu i to doprowadzi później w XVII w. do wojny trzydziestoletniej. Zanim jednak do tego doszło, mamy sytuację w roku 1520, czyli niedługo po wystąpieniu Lutra w Wittenberdze, pierwsze jego pisma będą publikowane ze wsparciem doży weneckiego na terenie Republiki Weneckiej. Fenomenem jest to, że nie wychodzą pod nazwiskiem Marcina Lutra, ale Erazma z Rotterdamu, dlatego że edytor wydawał pisma Erazma z Rotterdamu i wydawały mu się tak podobne, a przede wszystkim Erazm nie budził żadnych kontrowersji, że pisma Marcina Lutra wychodziły jako twórczość Erazma. Luter jako członek zakonu Augustianów, czyli intelektualistów, którzy są świetni w filozofii, a która została wtedy szeroko upubliczniona dzięki drukowi. Jednym z pierwszych problemów, które ma Luter jest kwestia, czy jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że jeżeli wrzucisz do skrzyni pieniądz, to człowieka który jest w czyśćcu wybawisz od jakiegoś czasu sprędzania w czyśćcu. Formuła czyśća pojawiła się w XI w. i jest niebezpieczna, dlatego że filozof rozumie to w rzeczywistości bezczasowej, w jaki zatem sposób, człowiek poddany rzeczywistości czasowości, bycia na świecie ogarniętym ruchem, mówi o rzeczywistości bezczasowej, czyli po stronie Boga. Człowiek nie ingereuje w tę czasowość, ale wchodzi w kompetencje boskie decydując o tym, że ktoś może mieć więcej czasu w czyśćcu. I to był pierwszy problem Lutra, jako filozofa: jak to jest możliwe, że mogę manipulować czasem w bezczasowości?"

Uczestnicy spotkania byli tak zainteresowani tematem, że wykład skończył się godzinę później. 
Na kolejne wykłady z cyklu zapraszamy w listopadzie i grudniu.

Archiwum