Seminarium "Public Diplomacy for Europe"

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu oraz Instytut Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense ma zaszczyt zaprosić na Seminarium Europejskie "Public Diplomacy for Europe”, które odbędzie się 28 sierpnia 2018 r. o godz. 10.30 w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, ul. Piastowska 14, Ostrówek.

Seminarium "Public Diplomacy for Europe" ma na celu interdyscyplinarną debatę na temat perspektywy rozwoju współpracy międzynarodowej w Europie w oparciu o dyplomację publiczną, samorządową, kulturalną i naukową. W konferencji wezmą udział europejscy politycy, samorządowcy, naukowcy, ludzie kultury, a także młodzi liderzy. Jej celem jest wypracowanie sieci nowych inicjatyw i narzędzi, które pozwolą oddziaływać polskim podmiotom społecznym i samorządowym na liderów opinii w państwach europejskich, celem promocji i wsparcia realizacji celów polskiej polityki zagranicznej.

PROGRAM:

10:30 - Otwarcie Seminarium

• Piotr Wawrzyk, dr hab., wiceminister spraw zagranicznych RP

• Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii RP, przewodniczący Rady Miasta Opola

10:45-11:45 – Panel I: Tożsamość europejska. Między uniwersalizmem a narodowościami

• Marek A. Cichocki, dr hab. (moderacja), filozof i politolog, historyk idei politycznych, doradca społeczny Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, negocjator Traktatu Lizbońskiego

• Piotr Wawrzyk, dr hab.,wiceminister spraw zagranicznych RP

• Matteo Bianchi, deputowany włoskiej Izby Deputowanych, Liga 

• Tomasz Kostuś, poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska

11:45-12:00 – Przerwa 

12:00-13:15 – Panel II: Dyplomacja publiczna, kulturalna, samorządowa i ekonomiczna jako odpowiedź na problem politycznej jedności w Europie

• Adam Banaszak (moderacja), wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wiceprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Europejskim Komitecie Regionów 

• Evelyne Temmam, wiceburmistrz Vence (Francja)

• Péter Róth, wiceburmistrz Székesfehérvár (Węgry)

• Neva Sadikoglu-Novaky, sekretarz generalna grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Europejskim Komitecie Regionów (Wielka Brytania)

•Edward Wąsiewicz, dr, Konsul Honorowy Austrii we Wrocławiu 

13:15-13:45 – Dyskusja, zakończenie

Archiwum