Spotkania z geopolityką

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań poświęcony sprawom międzynarodowym!

SPOTKANIA Z GEOPOLITYKĄ

W ramach wydarzenia nasi eksperci będą analizować i podsumowywać najważniejsze wydarzenia międzynarodowe z poszczególnych regionów świata, które miały miejsce w danym miesiącu.

Zapraszamy w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 18:00 do Villa Academica, ul. Powstańców Śląskich 22, Opole. 

- 28.03.2018
- 25.04.2018
- 23.05.2018 (wyjątek)
- 27.06.2018
- 25.07.2018
- 22.08.2018 (wyjątek)
- 26.09.2018
- 24.10.2018 (wyjątek)
- 28.11.2018
- 19.12.2018

 

Archiwum