Spotkanie koordynatorów i konsultantów Sieci RODM

W dniach 6-7 grudnia odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie koordynatorów i konsultantów sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej. Przez dwa dni uczestnicy spotkania poznali priorytety dyplomacji publicznej na 2018 r., dowiedzieli się wielu niezwykle interesujących rzeczy z zakresu protokołu dyplomatycznego. Tematami poruszanymi podczas spotkania były także: zagadnienia dotyczące członkostwa RP w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (lata 2018-2019), zagadnienia dotyczące Polonii i Polaków za granicą, wizerunek polskiej historii w mediach wybranych państw. Sposoby przeciwdziałania wadliwym kodom pamięci.
 

Archiwum