Spotkanie podsumowujące działalność RODM Opole

20 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu w latach 2016-2018, podczas którego koordynator Łukasz Cichy opowiedział o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawił statystyki, a także podziękował prelegentom, wolontariuszom i partnerom za owocną współpracę w minionych latach.


Archiwum