Spotkanie sieci RODM w Warszawie

W dniach 6-7 grudnia odbyło się spotkanie sieci RODM z pracownikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, podsumowujące dotychczasową działalność Ośrodków i przedstawiające priorytety polskiej polityki zagranicznej na rok 2019. Było to ostatnie spotkanie dla koordynatorów i konsultantów sieci RODM, w związku z zakończeniem zadania publicznego: Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodwej 2016-2018.

Archiwum