Spotkanie z działaczką "Solidarności"

31 sierpnia w Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu zorganizowaliśmy spotkanie z Panią Krystyną Cieszyńską działaczką NSZZ "Solidarność". Wykład pt. "Mój sierpień 80'", odbył się w ramach Dnia Solidarność i Wolność oraz 38 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych obchodzonych co roku 31 sierpnia. Pani Krystyna przybliżyła nam strukturę oraz sposób działania ruchu solidarnościowego na opolszczyźnie. Całe spotkanie dopełniły anegdoty z okresu pracy działaczki w miejscowej szkole oraz materiały z prywatnego zbioru.

Archiwum