Sprzątanie zabytkowego cmentarza przy ul. Wrocławskiej

19 grudnia roku 1813 na Przedmieściu Odrzańskim, poza granicami ówczesnego miasta, przy drodze na Wrocław, otwarto nowy cmentarz, który miał stać się miejscem ziemskiego spoczynku opolan wyznania katolickiego i ewangelickiego („cmentarz chrześcijański”). Służył lokalnej społeczności jako jego główna nekropolia prawie 120 lat.

Od przeszło pół wieku cmentarz pozostaje zamknięty. Bezpowrotnie zniszczono wiele  grobów o znaczącej wartości historycznej i artystycznej. Pomimo ogromnych strat, jakich doznał cmentarz od 1945 roku w wyniku dewastacji, częściowej planowej likwidacji i szkód wywołanych powodzią, wciąż jest to niezwykle ważne miejsce na mapie historycznego Opola. Znalazło  na nim swe miejsce ostatniego spoczynku liczne grono obywateli miasta,  Fragment cementarza w 2016 roku, fot. R. Jeziorowski Cmentarz Opole niezależnie od narodowości, wyznania i poglądów politycznych, a także wiele osób, które nieoczekiwanie śmieć zastała właśnie tutaj.
http://www.cmentarzopole.pl/historia_cmentarza

Ratując pamięć o zabytkowym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu, jak co roku Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych "Horyzonty", we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Opolu zaprasza na akcję symbolicznego sprzątania zabytkowej nekropolii.

Sprzątanie odbędzie się w sobotę, 28 października o godz. 9:00.

Zapewniamy cały potrzebny sprzęt.
 

Archiwum