Warsaw Humanitarian EXPO: 11-13 czerwca

MSZ razem z partnerami biznesowymi, w tym przede wszystkim PTAK Warsaw Expo, organizuje w dniach 11-13 czerwca największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi dla przedsiębiorców sektora humanitarno-rozwojowego.

Zaangażuj się:

- Odwiedź miasteczko humanitarne i poznaj ludzi oraz organizacje, które na co dzień prowadzą akcje pomocowe i świadczą pomoc humanitarną

- Przysłuchaj się interesującym debatom o sposobach zapobiegania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz możliwościach wykorzystania nowoczesnych technologii w pomocy humanitarnej

- Weź udział w wykładach dotyczących międzynarodowego prawa humanitarnego

- Dowiedz się jak wyjechać na misje humanitarne.

Czekają na Ciebie:

- Pokazy ratownictwa

- Szkolenia z pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych

- Warsztaty dla przyszłych wolontariuszy.

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Sektor pomocy humanitarnej i rozwojowej to ważny rynek zbytu, a Warszawskie Targi Humanitarne to niepowtarzalna okazja by zaprezentować swoją ofertę urzędnikom z wielu organizacji międzynarodowych, którzy są odpowiedzialni za kontrakty i zakupy (ONZ i jej agendy, Unia Europejska, NATO, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, itp.).

- Zdobądź kontrakt

- Naucz się uczestniczyć w przetargach

- Nawiąż osobiste kontakty z przedstawicielami największych organizacji międzynarodowych i NGO's 

- Poznaj przyszłe trendy w sektorze pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz dostosuj ofertę swojej firmy.

Więcej informacji na stronie: www.humanitarianexpo.com

Archiwum