Zostań dyplomatą!!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło kolejną edycję naboru na aplikację dyplomatyczno-
konsularną 2019, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.
Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku. Po jej ukończeniu i zdaniu
egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej.
Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja
dyplomatyczno-konsularna to początek kariery w MSZ!
Wymagania dla kandydatów:
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomat...
Rozporządzenie regulujące przebieg konkursu:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1
Wykaz wymagań i dane kontaktowe znajdują się na stronach MSZ i KPRM:
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja...
arna/aplikacja
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/4696,Ogloszenie.html
Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2018.

Archiwum