Biblioteczka

W siedzibie RODM zapoznać można się z następującymi pozycjami z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych oraz historii:

- Henry Kissinger - Porządek światowy

- Norman Davies - Europa - Między wschodem a zachodem

- Norman Davies -Europa. Rozprawa historyka z historią

- Andrzej Firszke - Rewolucja Solidarności

- Arkadiusz Stempin - Sojusznicy. Od Fryderyka i Katarzyny Wielkiej do Merkel i Putina

- Antoni Dudek - Historia Polityczna Polski 1989-2012

- Michael Duffy, Nancy Gibs - Klub prezydentów

- Sławomir Cenckiewicz, Adam Chmielecki - Prezydent Lech Kaczyński 2005-2010

- Roman Dmowski -  Myśli nowoczesnego Polaka

- Lilianna Lakomy, Mirosław Lakomy - Współczesne zagrożenia demokracji

- Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

- Bronisław Wildstein - Demokracja limitowana

- Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku

- Andrzej Nowak - Putin źródła imperialnej agresji

- Ciągłość i zmiana w świecie islamu

- Maria Pierzchała - Dyplomacja od podstaw w opowieściach ekspertów

- Jacek Knopek - Europejskie systemy polityczne

- Kształtowanie ładu demokratycznego w państwach Europy Środkowej i na Bałkanach

- Szkoły polskiej demokracji

- Beata Surmacz - Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy. Struktury. Funkcje

- Przemysław Dubiel, Artur Adamczyk - Polska w Unii Europejskiej

- Vaclav Klaus - My Europa i świat

- Brygida Kuźniak, Marcin Morcinko - Organizacje Międzynarodowe

- Sąsiedztwa III RP Lenkija Litwa Polska Lietuva Zagadnienia społeczne

- Lyubashenko Igor - Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej

- Serge Sur - Stosunki międzynarodowe

- 20 lat demokratyzacji systemu politycznego RP

- Robert Kuraszkiewicz - Polityka nowoczesnego patriotyzmu

- Tomasz Orłowski - Protokół dyplomatyczny

- Wygaszanie Polski

- Brzeziński Zbigniew, Scowcroft Brent, Ignatius David - Ameryka i świat. Rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym

- Polacy i ich sąsiedzi w Europie Środkowej

- Naomi Klein - To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat

- Naomi Klein - Doktryna szoku

- Grzegorz Motyka - Od rzezi wołyńskiej do Akcji Wisła

- O jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej

- Europa 1929-1930 - antologia

- Teodor Korwin Szymanowski - Przyszłość Europy w zakresie gospodarczym, społecznym i politycznym

- Orzeł i półksiężyc

- Robert Kupiecki - Organizacja traktatu Północnoatlantyckiego

- Zdzisław Najder, Roman Kuźniar - Piłsudski do czytania