O nas

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu powstał 1 lipca 2016 r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – 2016-2018” .

Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową. Cel ten realizowany będzie poprzez:

  • animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej;
  • koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej;
  • gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego zakresu;
  • zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej;
  • prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;
  • prowadzenie ośrodka, w którym będą udostępniane materiały, opracowania i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci będą udzielać informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE.

Koordynacją pracy sieci zajmuje się Referat ds. rozwoju sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Organizacją prowadzącą Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu jest Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych "Horyzonty". 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Broszura RODM podsumowująca rok 2016 https://drive.google.com/file/d/1a2Uor4W1tf_f5Hyv9LeUZzVPBwxg_e4O/view

Broszura RODM podsumowująca rok 2017 https://drive.google.com/file/d/1NkWtgXICht7mLNtKrpdM08WrDrM9MrQt/view