Konferencja

Konferencja
Tadeusz Kościuszko – polityka historyczna w służbie polskiej i amerykańskiej dyplomacji
 
25 października 2017 r.
 
Sala im. Józefa Kokota
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89, Opole
 
Program konferencji:
9:30 Rejestracja uczestników 
 
10:00 Rozpoczęcie  
- Marcin Ociepa - Instytut Politologii UO, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu
 
10:10 Panel I 
„Za wolność waszą i naszą” Tadeusz Kościuszko bohater dwóch narodów.
 
- dr hab. Marek Białokur – Instytut Historii UO
- dr Antoni Maziarz - Instytut Historii UO
 
11:00 Przerwa Kawowa 
 
11:15 Panel II
Pojęcie i znaczenie polityki historycznej we współczesnym świecie.
 
- dr Krzysztof Strzałka – Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ
- dr Bartosz Kuświk- Delegatura IPN w Opolu, Instytut Śląski w Opolu
- Marek Mutor- Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
 
12:15 Przerwa Kawowa 
 
12:30 Panel III
Współczesne relacje Polsko – Amerykańskie.
 
- dr Marek Kawa – Wydział Nauk Społecznych WSP Korczak w Warszawie 
- Marcin Ociepa –  Instytut Politologii UO, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu
- dr Bartosz Maziarz – Instytut Politologii UO  
 
13:30 Zakończenie konferencji