KONKURS fotograficzny!

KONKURS! KONKURS! KONKURS!

Lubisz robić zdjęcia? Ciekawi Cię historia Polski? Masz oko do wynajdywania ciekawych obiektów? Podczas wakacyjnych podróży w kraju lub zagranicą zrób zdjęcia budynków, obiektów, pomników, ludzi itp. które są związane z polską historią lub kulturą i wyślij do nas na rodm@rodm-opole.pl 

Konkurs jest otwarty dla twórców z kraju i zagranicy, bez ograniczeń wiekowych.

Nagrodami w konkursie są aparaty cyfrowe!

Konkurs jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Regulamin konkursu fotograficznego "Polskim tropem".
1. Organizatorem konkursu fotograficznego "Polskim tropem" jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 22 w Opolu.
2. Konkurs trwa od 13.07.2017 r. do 10.09.2017 r.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Uczestnikiem konkursu jest każdy kto do 10.09.2017 r. dokona zgłoszenia poprzez wysłanie zdjęcia w formie elektronicznej na adres mailowy rodm@rodm-opole.pl .W treści zgłoszenia prosimy wpisać swoje imię, nazwisko, numer kontaktowy, tytuł pracy, miejsce, gdzie zrobiono zdjęcie oraz informacje o rzeczy/osobie przedstawionej na fotografii. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia.
6. Osoba zgłaszająca zdjęcie do konkursu oświadcza, iż przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
7. Prace oraz imiona i nazwiska twórców będą publikowane na facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu oraz stronie internetowej.
8. Trzy najciekawsze prace wybierze zespół Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 18 września 2017 r. na facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu oraz stronie internetowej.
9. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu w ciągu 30 dni od ogłoszeniu wyników.