Peru - moja historia

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu oraz Instytut Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense zapraszają na

SPOTKANIE Z KS. MARKIEM TRZECIAKIEM
który przez 11 lat pełnił misje w Peru

Podczas spotkania nasz gość opowie o swoich doświadczeniach, przygodach i wspomnieniach, ale także o Peru, jego kulturze i tradycji.

Spotkanie organizowane jest w ramach Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej (ang. World Humanitarian Day), corocznego święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 11 grudnia 2008 roku.

Dzień ten upamiętnia zamach bombowy w 2003 roku na placówkę ONZ w Bagdadzie, podczas której zginął Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Sérgio Vieira de Mello.

Partnerzy:

Polskie Centrum Informacji Strategicznych

Miejska Bibilioteka Publiczna w Opolu