Wieczór dobrej myśli o Polsce

Polska droga do Niepodległości

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu zaprasza na

debatę pt."Polska droga do Niepodległości" w ramach spotkania Wieczór dobrej myśli o Polsce.